Wednesday, December 03, 2008

Konference: Energiløsninger til klimarigtigt byggeri

Her er en invitation til en lille konference jeg er igang med at arrangere:

Danfoss Ventures afholder i samarbejde med DONG, TS build UP og Project Zero en mini-konference om
Energiforsyning til klimarigtigt byggeri
på Alsion, Syddansk Universitet i Sønderborg,
mandag den 12. januar, kl. 10.30 - 16.30.

Alt tyder på at kravene om energi-effektivitet i bygninger vil skærpes markant i de kommende år. Med 150 dollars pr. tønde olie, fik vi for nylig en forsmag på hvor voldsomt energipriserne kan stige. Den globale efterspørgsel efter energi vil næsten uvægerligt presse priserne i vejret fremover - dertil kommer udsigten til Co2 kvoter og Co2 afgifter, og en stramning af lovgivningen omkring energi-effektivitet. Der er brug for væsentligt forbedrede energiløsninger i byggeriet, både indenfor nybyg og renovering.
Samtidig betyder finanskrisen, at netop bæredygtige og energirigtige løsninger kan vise sig som et af de få vækstmarkeder indenfor en ellers temmelig truet byggeindustri.
Ved konferencen vil en perlerække af førende danske firmaer fortælle om arbejdet med at udvikle nye, gennemtænkte og banebrydende løsninger på energiforsyningen i bygninger.
Nok så vigtigt er dagen også en mulighed for at udveksle faglige erfaringer og vurderinger, og en lejlighed til at knytte nye kontakter på tværs af brancher.

Blandt dagens indlæg er:
• Peter Hesseldahl, Impact by Danfoss, ridser baggrunden for dagens tema op og styrer dagens debatter
• Anna Kathrine Bisgaard og Lars Kvist, Arkitema, taler om ”Energi til mennesker – holistisk arkitektur”
• Rie Oehlenschläger, arkitekt, taler om passiv huse og bæredygtig byplanlægning
• Tim Mondorf, IBM, fortæller om Smart grids
• Danfoss fortæller om udviklingen af mikrokraftvarme-anlæg baseret på brændselsceller
• Anders Dyrelund, Rambøll, fortæller om Varmeplan Danmark
• Velux fortæller om arbejdet med model home 2020
• Carl Bro/Grontmij præsenterer SIB Zero+ huset, og fortæller om Re-think city konceptet, der medtænker brint i energiforsyningen
• Teknologisk Institut præsenterer deres Energyflexhouse-koncept
• Henrik Sørensen, fra Esbensen Consulting, vil tale om Integreret energidesign – når byggeri ses i en helhed.

Deltagelse koster 890 kr. ex. moms, inkl. frokost og forfriskninger i pauserne.
Tilmelding senest 5. januar til Dorthe M. Lyngsø på dorthe@tsbu.dk

Nærmere oplysning og detaljeret program på: www.danfossuniverse.com/energiogklima

No comments: