Wednesday, August 29, 2012

The conspicuous ecologist

Here it is, at last: our new 3,5 KW PV panel. Let the sun shine!

Sunday, August 26, 2012

Audio interview with Michiel Schwarz, co-author of Sustainism

I reviewed Michiel Schwarz and Joost Elffers book "Sustainism is the new modernism" for the Danish newspaper Politiken. The review is in Danish, but I also did a telephone interview with Michiel Schwarz in which he talks about some of ideas behind the book, and why they chose to coin a new word – sustainism – and design new icons in order to describe the characteristics of the future.
The interview lasts 14 minutes.

Monday, August 06, 2012

E.O Wilson - interview

Oh, I should put this up: I did an interview with biologisk E.O Wilson about his most recent - and excellent - book The Social conquest of Earth.
You can hear it here, at Danish newspaper Politikens website. 

I did the interview in conjunction with my review of his book. If you can read Danish, you can read it here. 

Friday, August 03, 2012

Ord, der trænger til en opstramning

Det er forbløffende, hvordan mange af de helt centrale ord, der definerer vores kultur har meget forskellig betydning, alt efter hvem man er.
Vi bruger ord som vækst, kvalitet, fællesskab, demokrati og kreativitet til at beskrive, hvordan vi ser verden hænge sammen, men det, vi forstår ved begreberne, kan være vidt forskelligt.
Resultatet er en kommunikation, hvor vi kan sige og høre de samme ord, selvom vi hver især mener noget forskelligt.
Faktisk kan betydningerne af nogle ord – vækst, eksempelvis - være direkte modsatte. Resultatet er at man kan anstrenge sig for at realisere én opfattelse af vækst, samtidig med at man forringer mulighederne for at opnå det, andre forstår som vækst.
Når et ord bliver udvandet eller det får en ny betydning, indebærer det, at det oprindelige begreb, som ordet beskrev, bliver vanskeligt at tale om.

Der er grundlæggende ord i vores kultur, som har fået så forskellige og brede anvendelser, at de ikke længere er præcise nok til at handle efter.
Der er ord for centrale ideer, der historisk har fået en bagage af associationer, som gør, at ordet i sig selv afskrækker mange fra at overveje det bagvedliggende begreb.
Endelig er der ideer, forhold og mekanismer der først netop er opstået, ellers som vil præge verden fremover, men som endnu ikke har fået et alment kendt ord, der gør det muligt for de fleste at diskutere og tænke på det.

Uden mere præcise forståelser af de ord, vi bruger, risikerer vi at forværre de problemer, vi vil løse. Uden de rette ord, kan vi ikke beskrive vores visioner.
Ved at diskutere ordene, giver vi dem mening og får selv mening. Vi skaber redskaber til at skabe forandring.

Hvad mener vi egentlig med….?

- Kreativitet

- Fællesskab

- Demokrati
Utilstrækkeligt i forhold til realiteterne og tidens problemer

- Forbrug
Forbruger, mindset og rolle, i modsætning til borger
Deltagelse, openness, sharing

- Frihed
Til hvad, for hvem

- Ansvar
Påtage sig ansvar, ansvarlig, i modsætning til u-ansvarlig

- Integration
Forpligtelse, Interdependence, indbyrdes afhængighed, connectivity

- Vækst
Udvikling, produktivitet, velstand, effektivitet

- Kvalitet
Nytte

- Lighed
Polarisering, mangfoldighed