Monday, January 23, 2012

Der bliver trængsel i senior-afdelingen

Analyse-instituttet DREAM laver en årlig fremskrivning af sammensætningen af den danske befolkning. Ifølge deres 2010 fremskrivning ser det sådan ud frem mod 2040 - jeg citerer:

"Hovedårsagen til, at antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder er steget, er, at der er blevet langt flere ældre, mens antallet af børn – med undtagelse af en kort periode fra 1940 – ikke er steget. Således er antallet af personer over 64 år steget fra knap 200.000 i 1900 til ca. 900.000 i 2010. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, således at antallet af ældre topper omkring 2042 med 1,47 mio. personer. Det vil sige, at der om godt 30 år skønnes at være ca. 600.000 flere ældre end i dag."


"Der forventes en relativt større stigning i antallet af ældste ældre end i ældregruppen som helhed. Således skønnes antallet af personer på 80 år og derover, at blive fordoblet fra omkring 228.000 til 464.000 personer i løbet af de kommende 30 år"


"Fremover forventes der at blive færre i den erhvervsaktive alder og flere uden for den erhvervsaktive alder. Det betyder, at der omkring 2040 forventes at være 4 erhvervsaktive til at forsørge ca. 3 personer, der ikke er i den erhvervsaktive alder."

No comments: